หนึ่งในภูธร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง กริชกูล สถิตย์ถาวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ฉันอยากเห็นคุณเป็นสุข
ปราศจากความทุกข์สิ้นห่วงใดใด
ท่ามกลางพนาป่าไม้
คุณคือยอดชายชาญชาตรี

แม้ว่าฉันอยู่กลางป่า
หวาดหวั่นหนักหนายอมฝากชีวี
สู้ความทุกข์ในชาตินี้
ต่อสู้ไพรีพลีชีพดับไปกับคุณ

ถึงอยู่แห่งไหนใกล้หรือไกลชายแดน
รักยังหวงแหนรักยังเหนี่ยวแน่นอบอุ่น
ความลำบากไม่ใช่ขวากหนามทารุณ
แต่เป็นแรงหนุนให้ฉันรักคุณท่วมท้น

ฉันอยากเห็นคุณกล้าแกร่ง
จิตใจเข้มแข็งยึดมั่นทานทน
ปราบปรามผองภัยผ่านพ้น
สู้เพื่อปวงชนพ้นภัยหนึ่งในภูธร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะ วอลท์ซ
เรียบเรียง ชอุ่ม สานะเสน
เพลง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนึ่งในภูธร