วิทยาลัยงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ วิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  งามโฉม โฉมโลมขวัญ ฝันเฟื่อง
วิทยาลัยเรือง เมลื่อง เมลือง มะลัง พังงา
งามศรี งามศักดิ์ นักศึกษา
งามวิชา สถาบัน อันมั่นคง

งามโฉม โฉมโลมขวัญ ฝันใฝ่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ไฉไลไตรรงค์
ชูศรี ชูศักดิ์ สูงระหง
ทระนง ส่งสัญลักษณ์ สล้าง

งามสระอโนดาต ลาดเลา
งามเสลา ราชพฤกษ์ พราวพร่าง
แคฝรั่ง หางนกยูง สนสูงคราง
ทองกวาวกาง อ้อมพฤกษ์ว้าง อย่างรอคอย

คอยขวัญ ขวัญอันร้าง รักใคร่คอยเล้า คอยโลม ดวงใจ
ให้ฝันเพลิน เหินฟ้า ลาลอย
ชมไม้ ชมมิ่ง พริ้งพรายพร้อย
เพียงริ้วรอย สร้อยทิพย์ทอง คล้องหมู่เฮา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... bigcat4887@hotmail.com

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงที่ครูเอื้อ แต่งให้กับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
bigcat4887@hotmail.com
© สุนทราภรณ์ ขับร้อง
ตรังเมืองงาม
© ขออนุญาตแก้ไขเนื้อเพลงบางแห่งนะครับ งามโฉม โฉมโลม ขวัญฝันเฟื่อง
งามวิทยาลัยเรือง ชื่อเมลือง มลังพังคา
งามศรี งามศักดิ์ นักศึกษา
งามวิชา สถาบัน อันมั่นคง

งามโฉม โฉมโลม ขวัญฝันใฝ่
งามวิทยาลัยไทย ให้ขวัญใจ ไฉไลไตรรงค์
ชูศรี ชูศักดิ์ สูงระหง
ทระนง ส่งสัญลักษณ์ สล้าง

งามสระ อโนดาต ลาดเลา
งามเสลา ราชพฤกษ์ พราวพร่าง
แคฝรั่ง หางนกยูง ฝูงสนกาง
ทองกวาวคราง อ้อมพฤกษ์ค้าง อย่างรอคอย

คอยขวัญ ขวัญอัน ร้างรักใคร่
คอยเล้าคอยโลมดวงใจ ให้ฝันเพลิน เหินฟ้าลาลอย
ชมไม้ ชมมิ่ง พริ้งพรายพร้อย
เพียงริ้วรอย สร้อยทิพย์ทอง คล้องหมู่เฮา
เพชรบุรี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาลัยงาม