กุลสตรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยะกลิน     
  เกิดมาหวังความดี สตรีหวังคนชม ควรอบรมและควรหมั่น
รักษาความดีมั่น สร้างสรรกุลสตรี เก่งทวีความนิยม
หากมีรักมาครอง อย่าปองเหลิงอารมณ์ กายจะตรมขมขื่นใจ
รักหายกลายเป็นอื่น เหลือฝืนจงจดจำ ดั่งในคำนึกตรึกตรา
รู้ตัวรู้กลชาย รู้อายแล้วจงอย่า จงข่มอารมณ์ร้อนใจ
ความดีศรีวิไล ครองใจไว้งามส่ง รักวงศ์ตระกูลศักดิ์ศรี
บทเรียนและวิชา กิริยาและท่าที กุลสตรีศรีสวัสดิ์
ทรัพย์สิน ควรประหยัด มัธยัสถ์เป็นอัตตา นั่นแหล่ะพารักน่าชม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะ สโลว์
วรวิทย์
© เพลงกุลสตรี เป็นเพลงของวงดนตรี คณะโฆษณสาร
พร 13
© บันทัดที่ 5 กายจะตรมขมใจขื่น
แฟนเพลงค่ะ
© อาจารย์สั่งให้ร้อง"เพลงเก่าๆ"
แล้วหนูเลือก"เพลงกุลสตรี"

แต่ยัง--ไม่รู้จังหวะหาฟังได้ที่ไหนค่ะ--
สตรีวัดระฆัง
© สร้างสรรกุลสตรี ต้นฉบับคุณชวลีร้องเป็นสังสรร
มัธยัสถ์เป็นอัตตา ต้นฉบับคุณชวลีร้องเป็นอัตรา
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกุลสตรี