นักล่าใจหมายเลขหนึ่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  ฉันอยากกระชากหัวใจของเธอมาดูเล่น
แล้วผ่าให้เห็นว่าเป็นอย่างไร
ถึงได้เจ้าชู้นัก ร้อยรักเธอปันได้
รักเกิดจากใจหรือเกิดจากไหนแน่กัน

เมื่ออยู่กับฉันร้อยพันสรรคำมาลวงล่อ
เสแสร้งเคลียคลอพะนอพร่ำรำพัน
หวานชื่นใจฉันนัก หวานรักยังจำมั่น
ครั้งเมื่อห่างกันรักก็เปลี่ยนผันใจชม

* ร้อยลวงร้อยเล่ห์ร้อยเสน่ห์ สรรมาให้
ร้อยลิ้นพันใจแล้วใครจะไม่ตรอมตรม
ทั้งรักทั้งแค้นสุมแน่นอยู่ในอารมณ์
ทั้งร้างทั้งชมฉันจึงระทมมิวาย


เพราะว่าตัวเธอนั้นลวงลิ้นลมชมเชยเล่น
เพื่อจะให้เห็นว่าเป็นเช่นยอดชาย
สามารถอาจหาญนัก หารักได้โดยง่าย
นักล่าดวงใจหมายเลขหนึ่งไหน คือเธอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : สุพรรณิกา ฉายาพรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เดิม คุณโสมอุษา ขับร้อง
วรวิทย์
© ตรงท่อนที่ว่า แล้วผ่าให้เห็นว่าเป็นอย่างไร คุณโสมอุษาร้องว่า แล้วผ่าให้เห็นว่าเป็นเช่นอย่างไร นะครับ
Lelouch
© แล้วตรงท่อน เพื่อจะให้เห็นว่าเป็นเช่นยอดชาย คุณโสมอุษาร้องว่า เพื่อจะให้เห็นว่าเธอเป็นยอดชาย
Lelouch
© เพลงนี้ชื่อเพลง นักล่าใจ ครับ อยู่ในแผ่นเสียงชุด หัวใจชา
TEEYOU

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนักล่าใจหมายเลขหนึ่ง