หนุ่มมะพร้าวห้าว - สาวมะพร้าวอ่อน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  ช) โชคดีที่พบกัน ขวัญใจ
ไม่เจอะนานเท่าไหร่ สวยยิ่ง
ดูซิเธอกลับหยิ่ง น่าแปลกจริงๆไม่เหมือนก่อน
อยากจะทักบังอร หวั่นถูกรอนความสัมพันธ์

ญ) แรกเจอกันฉันกลุ้มเหลือกล่าว
พ่อหนุ่มมะพร้าวห้าวฉันหวั่น
มาแท้น้องจำนรรค์ ทั้งที่สังขารนั้นใกล้ฝัง
แก่เกินแกงไยจึงยังไม่หยุดยั้งความซ่า

ช) สาวน้อยสุดเจ็บแสบหนักหนา
เมื่อใจรักเธอก็ควรรู้ว่า
รักนั้นเรื่องวัยใช่ปัญหา
อันอายุนั้นหนาคือตัวเลขหรอกดวงใจ

ญ) พ่อหนุ่มมะพร้าวแก่เนื้อกร่อน
ช) โธ่สาวมะพร้าวอ่อนค้อนใหญ่
ญ) เชิญถอยไปไกลๆข้างหน้าโน่นไงหญิงควรคู่
เถอะไปมองมองดูอาจเจอเนื้อคู่แน่

***ซ้ำตั้งแต่ต้น

หมู่ ญ) ไปเสียเถอะหนามาเกี้ยวพาให้ป่วยการ
โปรดมองดูซิสังขารหญิงเท่านั้นไม่แล

หมู่ ช ) ทำเสียหน้าแท้หญิงไม่แลน่าอับอาย
ให้ผู้หญิงลบเหลี่ยมชายเป็นอย่างไรเล่าเกลอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ - รัชตพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะ ชะชะช่า
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนุ่มมะพร้าวห้าว - สาวมะพร้าวอ่อน