ตะเลงครวญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ฉันแว่วเสียงเพลงไพเราะวังเวงเพลงเร้าอุรา
ฟังยิ่งฟังไปทำให้ฤทัยฉันเศร้าหนักหนา
เสียงเพลงนั้นแว่วมา
ยิ่งเศร้าอุราทำให้ข้าครวญคร่ำ
นึกถึงรัก เราช่างมีกรรม
นึกถึงคำที่เคยพร่ำฝากไว้
โธ่เอ๋ยน้ำใจ
ช่างกระไรเธอมาลืมคำมั่นสัญญา

แสนเศร้าหัวใจคิดหวนทวนไปใจเศร้าหนักหนา
เรายิ่งคิดไปชอกช้ำหัวใจอยู่ทุกเวลา
ความหลังที่ผ่านมา
ตรึงในอุรารักไม่น่ากลับกลาย
สุดจะคิด สุดจะหมาย
สุดอาลัย เราไม่วายละเมอเพ้อครวญ
ใจฉันรัญจวน
เฝ้าแต่ครวญหวนถึงรักที่ห่างร้างรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรีบันทึกเสียงไว้ครับ
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะเลงครวญ