ยุง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อยากอยู่ใกล้ใจจะขาดไม่อาจใกล้
จำแลงได้ใคร่เป็นยุงมุ่งมาหา
เกาะแก้มนุ่มจุมพิตก่อนนิทรา
หอมซ้ายขวารับขวัญฝ่าอันตราย

เพียงผิวแผ่วสัมผัสไม่กัดเจ็บ
คอบหลบเล็บหลีกลี้จากที่หมาย
ตรงลักยิ้มนิ่มนวลอวลกลิ่นกาย
ยุงแปลงกายหมายกำบังจูบทั้งคืน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เนื้อท่อนที่สอง วรรคที่สอง
"คอบหลบเล็บ"
น่าจะเ็ป็น... "คอยหลบเล็บ"... นะครับ

เนื้อท่อนที่สอง วรรคที่สาม
"อวลกลิ่นกาย"
น่าจะเป็น "อวลกลิ่นอาย"
กรุณาตรวจสอบด้วยครับ
สุพจน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยุง