เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วันเฉลิมพระชนม์นิรมลยอดนารี
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พิสิษฐ์คุณ
เวียนมาครบรอบปีตามวิถีที่โลกหมุน
วงรอบดวงอรุณเป็นอดุลมงคลการ
ด้วยจงรักภักดีอย่างไม่มีที่เปรียบปาน
ขออัญชลีการน้อมศิระถวายพร
หมู่ ) เดชะพระไตรรัตน์ซึ่งเป็นฉัตรบวร
และบรรดาอมรมเหศักดิ์ทั่วธาตรี
จงบรรดาลดลให้พระแม่ไท้ราชินี
ทรงเกษมศรีนิรทุกข์สุขอนันต์
มีพระชนม์ยืนนานจวบถึงกาลศตพรรษ์
พระฉวีวรรณผ่องผาดผุดสุดโสภา
สมบูรณ์ด้วยพระพลพระกมลจอมสุดา
มุ่งมาดปรารถนาใดใดให้สัมฤทธิ์เทอญ


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© โฉมฉาย อรุณฉาน นำหมู่
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ