สิรินธร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สิรินธร สิริสมรของปวงประชา มีสง่าโสภณสุดาผองข้าชื่นชม
ทรงมิ่งขวัญ โสภาคเฉิดฉัน เหมือนดังแจ่มจันทร์อันรื่นรมย์

เอกอนงค์ทรงสม สิริอุดม บรมมงคลนารี
กิติจักรินทร์พระนามสิรินธร สิริวิวรณ์นิกรต่างภักดี
เอกอุอดุลย์ เสริมวงศ์ส่งบุญราศรี ขัตติยะนารีศรีทรวงปวงชน

สิรินธรศรีทรง สิริองค์รัตนา ล่ำค้าสิริฟ้าประคล
ยิ่งภิญโญนุกูล สืบศักดิ์พูลขวัญชน มงคลสถิตย์อยู่คู่ไทย
ไทยอาทร เหมือนพรหมเสกพร วัฒนาสุดาเหนือล้าพิไล
สิรินธรทุกกาล สุขุมาลย์ละไม ชาติไทยชื่นฤทัย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณชวลีย์ ช่วงวิทย์ ขับร้องไว้ครับ
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิรินธร