จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์วรสุภา
ราชธิดาจอมจุฑาธิปไตย
มิ่งขวัญของอาณาประชาไทย
ดวงใจของชนกชนนี
ไผทไทยในหล้าอาทร
จุฬาภรณ์อดิศรบวรศรี
เสริมขวัญราชันย์บรมจักรี
ขัตติยะนารีนามาจุฬาภรณ์

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
สิริศักดิ์สโมสร
อัญขยมประนมกร
ถวายพระพรสดุดี
ขอทรงดำรงสุข
นิรทุกข์รมณีย์
กอปรคุณพระบารมี
พิสิษฐศรีนิกรไทย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณชวลีย์ ช่วงวิทย์ขับร้องเอาไว้
แว่วเสียงเธอ
© โน้ตเพลง จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มีไหมครับ ถ้ามีรบกวนขอหน่อยได้ไหมครับ จะเอามาให้นักเรียนเล่นครับ ขอบคุณมากครับ
Jittakon_music@hotmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์