รักวันเติมวัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อยากเติมความรักสักวันละนิด
ออมไว้ในจิตสถิตนิรันดร์ชีวี
ไม่มีวันแล้งแห้งดวงใจนี้
อาศัยเป็นที่ผดุงฤดีมั่นคง

รักเดิมแห้งทรวงรักลวงให้ตรม
เมื่อยามแรกรักรื่นรมย์
ไม่นานรักล่มจมลง
ทุ่มเทความรักปักใจจนหลง
รักเอ๋ยมิคงดังฉันพะวงทุ่มใจ

อยากเติมความรักสักวันละน้อย
เติมรักค่อยค่อยบ่อยบ่อยเสริมรอยอาลัย
ไม่ยอมเติมรักให้เต็มดวงใจ
ยามร้างจะได้บรรเทาฤทัยที่ตรม

รักวันเติมวันสำคัญที่เธอ
ฝากใจตอบฉันหมั่นเปรอ
ด้วยความรักเอ่ออารมณ์
จะคอยเติมรักตอบแทนเธอสม
เติมรักคอยบ่ม เราสองภิรมย์ไม่คลาย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... โย่ง
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2513 โดย บุษยา รังสี
กังหันลม
© จังหวะโบเรโล่
คำร้อง ธาตรี
บันทึกเสียงอีกครั้ง โดยคุณศรวณี โพธิเทศ
วรวิทย์
© คำร้องโดยครู"ธาตรี"
แว่วเสียงเธอ
© เพราะและซาบซึ้งมากโดยเฉพาะท่อนนี้
"อยากเติมความรักสักวันละน้อย เติมรักค่อยค่อยบ่อยบ่อยเสริมรอยอาลัย"
ลีลาการเขียนเพลงของครูถือเป็นแบบอย่างได้เลยครับ
pk2495
© เพลงนี้เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ไพเราะจากหลายๆ บทเพลงของสุนทราภรณ์ ฟังแล้วอยากให้คนในโลก "รักวันเติมวัน" ค่ะ
เด็ก กทม.
© หากคู่รักสามารถทำได้ดั่งในเนื้อเพลงรับลองว่าจะรักกันไปตลอดชีวิต
ชัยยศ
© คุณบุษยา รังสีขับร้องได้อย่างไพเราะมากครับ ชอบมาก
น้องกานต์
© เพลงนี้ครูธาตรีได้ความคิดมาจากรถที่เติมน้ำมันครับ
เด็กวงโยฯ พ.ย
© คุณบุษยาร้องเพลงนี้เพราะมาก โดยเฉพาะเวลาทอดเสียง
ต้องตา
© รักวันละน้อยก็ยังเติมได้
อภิกัลยา คณานุรักษ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักวันเติมวัน