เรือนหอรอรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ใจเจ้าเอ๋ย
แต่ก่อนเราเคยชมเชยรักใคร่
แต่ใจห่างเหินเมินไป
รักพรากจากไกลต้องช้ำในอุรา

เธอกับฉัน
ได้เคยผูกพันสาบานกันว่า
จะซื่อและถือวาจา
แต่แล้วโรยราใจเธอไม่น่าหลายใจ

คำรักเคยฝากเคยฝัง
สิ้นความหวังลงทันใด
เหลือรักเพียงซากเอาไว้
ทิ้งดวงใจเคยชื่นชู

ใจเจ้าหนอ
ได้ปลูกเรือนหอไว้รอเธออยู่
แต่เธอไม่เหลียวแลดู
เรือนหอรอคู่ร้างไปใครอยู่ชู้ชม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วิจิตร ขะมันจา (hs6dto@hotmail.com) / วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ได้บันทึกเทปเพลงนี้ไว้จากรายการวิทยุ เมื่อปี 2510
วิจิตร ขะมันจา (hs6dto@hotmail.com) / วรวิทย์
© คุณวินัย จุลละบุษปะ ขับร้องไว้ ในจังหวะแทงโก้ ครับ
เทพกร บวรศิลป์
© สมคิด เกษมศรี และธานินทร์ วัญญากุล ขับร้องสด
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเรือนหอรอรัก