มาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สถาบันหนึ่งพึงรักนักแล้ว
สถาบันแก้วเพริดแพร้วภูมิพราย
บุญของเราชาวหญิงชาย
ฝากแฝงกายใจไว้ร่วมกัน
สถาบันหนึ่งพึงรับนับถือ
ทำเสียงทำชื่อให้ลือโลกันต์
ทูนหัวนามความสำคัญ
ให้เป็นมิ่งขวัญธาตรี
หนใดใครใครลือกัน
เรื่องสถาบันประกันความดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่
สถาบันนี้ที่มีชาวเรา
สถาบันใหญ่ไกรศรีวิศาล
ศักดิ์สูงตระหง่านอุฬารลำเนา
ภูมิธรรมงำเงื้อมเงา
ให้ชาวโลกเขาชมชื่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หฒุ่ชาย-หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ปัจจุบันได้มีการเพิ่มเนื้อเพลงมาอีก 1 ท่อน โดยใช้ทำนองเดียวกับท่อนแรก
ชัยพฤกษ์งามเลิศเชิดชูตราเรา
มีเพชรรวมเข้าดำรงยงยืน
แสงเพชรพรายสดใสชื่น
ไม่รู้คลายคืนชื่อเสียงเรา
ประพฤติคำมั่นสัตย์บรรลือไกล
ธงเขียวเชิดให้เก็บไว้นานเนาว์
สถาบันสร้างเสริมเรา
สร่างเสลาอาภรณ์
หลวงพ่อเพชรนามระบือ
กราบไหว้นับถือดวงใจสังวรณ์
ขอพุทธคุณค้ำจุนบวร
ชั่วนิรันดร ร่มเย็นอาจิณ
เราพร้อมเทิดศาสน์ ชาติ และราชัน
ชีวิตเรานั่นเพื่อธรณิน
ศักดิ์ศรีเราพราวโสภิณ
ไม่สิ้นเสื่อมสูญความดี
แฟนเพลง
© อยากได้เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ MP3 จังเลยค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ช่วยส่งให้ที่ E-Mail : nongnene_002@hotmail.com
เฟิร์น
© คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ