ว.ก.ถิ่นขวัญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ภูมิฤทัยเหลือเกินที่ได้ย่างเข้า
ใต้เงาชัยพฤกษ์พรายเพราสมดังเคยเฝ้าใฝ่ฝัน
งามตรึงตราแสนเพลินอุราสุขสันต์
ปองหวังถวิลสัมพันธ์เอื้อใจต่อกันไม่หน่าย

ทั้งน้องพี่นั้นมีไมตรีมั่น
มิเคยเดียดฉันท์เรารักกันไม่มีเสื่อมคลาย
ร่วมกันสร้างทำความดีเสริมส่งศักดิ์ศรีดังหมาย
ด้วยรักเหลือล้นจนตายไม่เคยวางวายจากสายสัมพันธ์

ยามไกลกันหัวใจยังมั่นฝักใฝ่
ไม่ลืมถิ่นเพราภูมิไชยสรรค์สร้างเราให้เฟื่องฝัน
จำเจนตาเพราะเคยได้มาสุขสันต์
ความหลังยังฝังจำมั่นเฝ้าคอยผูกพันทรวงใน

เพชรทรงค่านั้นพาให้ยึดมั่น
ศรีศักดิ์ศรัทธาเป็นสำคัญร่วมกันเทิดไว้
ไม่ลืมปลื้มในไมตรีมิเคยหน่ายหนีไปไหน
ชัยพฤกษ์เครื่องหมายแทนใจผูกพันหทัยมั่นไปนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงว.ก.ถิ่นขวัญ