ยอดขวัญบี.ซี.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยอดเอยยอดใจ ไว้ศักดิ์เสงี่ยมเจียม
ขนบธรรมเนียมไม่ด่างพร้อย
เจ้างามหยดย้อย รักนวลมาแต่น้อย
ร่ำเรียนเรียบร้อย ตลอดปี
ปลื้มจริงยิ่งเยาว์ โถเจ้าอ่อนวัย
แจ่มใสและรักดี
ยอดขวัญบี.ซี. เจ้าสวยเจ้าดี
โสภีเหมือนเพชรพร่างพรรณ
ยอดเอยยอดเยาว์ เสียงกล่าวสดุดี
ก่องเก็จ บี.ซี.ดั่งแก้วขวัญ
อ่อนโยนเฉิดฉัน ขำคมคารมหวาน
นุ่มนวลชวนฝันซาบซ่านเสียว
รุ่นราวเจ้าอาย
แพ้พ่ายรูปทรง หนุ่มหลงนงลักษณ์เกลียว
เจ้ายิ้มยาเยียว ปลอบขวัญหน่อยเดียว
เสือเพรียวยักเยื้องเชื่องเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : เอื้อ สุนทรสนาน
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ใช้คำว่าบี.ซี.เดิมเป็นวิทยาลัยกรุงเทพ
ยังมีเพลงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกเพลงชื่อรำวงชัยพฤกษ์เพชราผมเคยมีเนื้อเพลงอยู่ เคยได้เนื้อเพลงมาจากคุณจิตราภรณ์ บุญญขันธ์ แต่ปัจจุบันหายไปแล้ว ถ้าท่านใดมีกรุณาเอื้อเฟื้อไว้ในห้องบทเพลงด้วยแฟนเพลง
© ปัจจุบันเพลงนี้ใช้ชื่อว่ายอดขวัญ บี.ยู. และได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงในบางท่อน คือ ยอดขวัญ บี.ซี.เจ้าสวยเจ้าดีโสภีเหมือนเพชรพร่างพรรณ ได้เปลี่ยนเป็น ยอดขวัญ บี.ยู.เจ้าสวยน่าดู โฉมพธูเหมือนเพชรพร่างพรรณ กับอีกท่อนคือ ก่องเก็จบี.ซี.ดั่งแก้วขวัญ เปลี่ยนเป็น ก่องเก็จ บี.ยู.ดั่งแก้วขวัญ
แฟนเพลง
© จังหวะควิกวอลซ์

© ใครทราบผู้ประพันธ์คำร้องบ้างครับ
ชนะ ปิ่นเงิน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดขวัญบี.ซี.