รักยิ่งชีพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ความรักยิ่งจริงใจในชีวิต
รักสุดจิตสุดรำพันสรรเสนอ
รักพ่อแม่รักประเสริฐนั้นเลิศเลอ
รักเสมอบูชามั่นนิรันดร

รักผัวลูกผูกจิตชีวิตแน่น
รักสุดแสนหนักยิ่งกว่าสิงขร
ชีพมลายก็มิวายจะอาวรณ์
เฝ้าอาวรณ์เพราะรักซึ้งตรึงหัวใจ

แต่ความรักใหญ่มหันต์ที่สรรเล่า
จะเทียมเท่ารักชาติมิเทียมได้
ความรักชาติรักยอดยิ่งเหนือสิ่งใด
รักซาบซึ้งตรึงใจให้มานะ

เนื้อทุกชิ้นเลือดทุกหยาด
เนื้อทุกชิ้นเลือดทุกหยาดเพื่อชาติสิ้น

ดวงชีวินขอบูชา
ดวงชีวินขอบูชาเสียสละ

เพื่อเอกราชชาติยืนยง
เอกราชชาติยืนยงยิ่งพละ

หากใครจะบังอาจบุก
บังอาจบุกมารุกราน

จะขอละสละรักที่ปักจิต
จะขอปลิดชีพบูชาด้วยกล้าหาญ
ชีพลูกผัวอีกชีพตัวจะวายปราณ
ก็มิยอมให้ใครรานล้างชาติไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ท.บ.
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , รวงทอง ทองลั่นธม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ มีอีกชื่อหนึ่งว่า "เพลงรักจากใจ"
ท.บ.
© ในวรรคที่สอง ปรโยค เฝ้าอาวรณ์เพราะรักซึ้งตรึงหัวใจ คุณมัณฑนา ร้องไว้ที่ถูกต้องคือ เฝ้าอาทร ครับ
นนท์
© คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส เคยร้องสดออกรายการ ชีวิตกับเพลง 2 ครั้งด้วยค่ะ
มาลีณี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักยิ่งชีพ