รุ่งเช้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง คงศักดิ์ คำศิริ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามรุ่งเช้าเรารืบตื่นขึ้นทำกิจ
เป็นเนื่องนิจไม่ดูดายเราขวายขวน
ตามหน้าที่อันประเสริฐเชิดชูตน
จะเกิดผลเพ็ญไพลาศแต่ชาติไทย

อากาศโปร่งแสนสดใสพาใจแผ้ว
คำนึงแนวดำเนินชีวิตคิดแก้ไข
ไม่กอดเข่าเจ่าจุกถึงทุกข์ภัย
มุ่งแต่ให้เจริญก้าวตามคราวกาล

จงดูเยี่ยงปวงปักษาออกหากิน
ไม่เลือกถิ่นไกลแสนไกลไปทุกสถาน
ไม่หวาดหวั่นภยันตรายตะกายมาน
หมายประมาณการอาชีพรีบเร่งทำ

ขอพี่น้องผองไทยใฝ่ใจตัว
ถึงสิทธิ์ช่วยกันไว้ให้คมขำ
กอร์ปการงานจำเริญเด่นเป็นประจำ
เพื่อน้อมนำตนและชาติไกรกาจเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรุ่งเช้า