ยามอรุณ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามอรุณรุ่งรางสว่างฟ้า
แสงทองจ้าเจิดภพสบสมัย
สกุณาเร่าร้องกึกก้องไป
แสนสดใสอากาศดี

จงตื่นขึ้นประกอบการงานอาชีพ
โดยเร่งรีบเร็วพลันขมันขมี
เพื่อช่วยกันสร้างชาติไพลาศทวี
ให้เชิดไทยชื่อเลื่องลือครัน

หน้าที่ใครใครทำประจำพร้อม
แน่ถนอมสามัคคีดีขยัน
อย่าให้เวลาของเราล่วงไปเปล่าพลัน
ไทยทั่วกันก็จะสุขสวัสดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูล้วน ควันธรรมนำหมู่ (คุณมัณฑนา โมรากุล ร้องหมู่ท่อนหลัง) พ.ศ.2485
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยามอรุณ