เมื่ออยู่หัวหิน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง นารถ ถาวรบุตร     
  ดูทะเลเมื่อใกล้ยามเย็นซิ
แสนงามเพราะระลอกคลื่น
พาหัวใจเตือนตื่นชื่นกมล
เพลิดเพลินนัยน์ตา

ทะเลไกลสุดจะไกล
ยามเราแลไปเร้าอุรา
หาดหัวหินน่าพรรณนา
เมื่อเวลาฉันมาชม

ฟังเสียงครืนคลื่นสาดกระเซ็นซัดครื้นเครง
เหมือนเตือนอารมณ์
เราสองคนชมคลื่นลมพานพัด
ช่างสวยงามตา

ความงามยามนี้เหมือนดังว่า
โน้มให้รำพึงนึกน้อมมา
คอยฝันใฝ่ใจหมายมั่นละเมอ

เพลินเสียงลมและคลื่นกระเซ็นซัด
เหมือนเพลงฉันพลอดกับเธอ
ยามรักปรนเปรอต่างพร่ำบำเรอ
พลอดรักแช่มชื่น

คำที่ฝากในเพลง
ยังวังเวงใจทุกวันคืน
กลัวจะเหมือนดังเช่นลูกคลื่น
ครืนกระทบหินกระจาย

เมื่อทะเลมีฝั่งยั่งยืนนั้น
รักเราหรือจะมาหน่าย
สุดถอนคลอนคลายถ่ายถอนดวงใจ
หม่นหมองไปได้

เราประคองน้อมโน้มใจใส่ไว้
ฉันและเธอมอบหัวใจ
ไม่ผันเปลี่ยนเปรียบน้ำอยู่คู่ฟ้า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเมื่ออยู่หัวหิน