พ่อกูชื่อขุน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร     
  พึงรู้พ่อกูชื่อขุน
ประกาศเกียรติคุณแข็งกล้า
บ้านนี้เป็นที่ศึกษา
ของผู้ใฝ่หาวิชาการ
พึงรู้พ่อกูเกลียดนัก
พวกเป็นกาฝากของบ้าน
ไม่เรียนไม่คิดห่วงงาน
ตัดลูกตัดหลานขาดไป
ใครจะมาเป็นลูกพ่อ
พ่อเคยขอร้องเอาไว้
มั่นเพียรศึกษาตั้งใจ
เพื่อชีวิตในวันหน้า
พึงรู้พ่อกูชื่อขุน
ประกาศเกียรติคุณแข็งกล้า
หากทำพ่อเสียน้ำตา
อย่ามาเรียกพ่อขุนรามฯ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แฟนเพลง
© " พ่อกูขุนศรี แม่กูนางเสือง ลูกหลานเต็มเมือง นิติศาสตร์รามคำแหง "
ผู้ไม่ต้องสอบเข้า สอบออกอย่างเดียว
© ชุดแรกที่เป็นเพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลูกพ่อขุน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพ่อกูชื่อขุน