รามในดวงใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร     
  ถิ่นนี้สุขแสนแดนรามรักยิ่ง
ได้เคยแอบอิงอุ่นใจ
ต้องลาร้างจำห่างไกล
ทุกวันนับแต่นี้ไปเศร้าอาลัยเหลือจะรำพัน
พ่อขุนพ่อจ๋าขอลาไปก่อน
ลูกจำจากจรจาบัลย์
โอ้ละหนอพ่อดุจขวัญ
ขวัญรามขวัญจิตนิรันดร์ ทุกคืนทุกวันนิวรณ์

รามเรืองรองน้องและพี่ผองเพื่อน
จำติดใจเตือนไม่ลืมไม่เลือนครั้งก่อน
แดนดินหัวหมากจำจากจำจร
เยือกหัวอกสะท้อนร้าวใจรอนอ่อนไหว
เคยสุขเคยซึ้งตรึงใจจำมั่น
ด้วยความผูกพันตันใจ
โอ้เคยรักเคยห่วงใย
ทุกวันนับแต่นี้ไป จดจำไว้ไม่ลืมรักราม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แฟนเพลง
© คุณบุษยาร้องเพลงนี้ได้ไพเราะมากๆ ครับ

© จังหวะสโลว์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรามในดวงใจ