มาร์ชมิ่งขวัญราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร     
  เหล่าชาวราม ขุนรามคือพ่อเหนือดวงใจ เด่นนามขวัญรามเรืองไกล ประดิษฐ์คิดลายสือไท ให้จารึกเรื่องราวความ สยามเหตุการณ์พยานเมือง
สดุดีขวัญชีวีเขตขามรามเรือง พ่อมีพระคุณนองเนือง ปลดเปลื้องเรื่องความเขลาไกล สร้างความยิ่งใหญ่ให้บรรพชนรุ่นหลัง ความหวังไกล
จะใช้วิชาพ่อขวัญรอขวัญรามวิไล ประทับกลางใจตลอดไป ให้สุขสมอยู่เคียงขวัญ เพื่อชาวรามสุขสันต์เกลียวกลม เป็นที่พักพิงชื่นชม
เทอดทูนรักและนิยม สมเป็นร่มแห่งชาวรามด้วยความผูกพันธ์มิ่งขวัญราม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชมิ่งขวัญราม