ลูกพ่อขุน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร     
  ฤกษ์งามยามดีวันนี้มีเพื่อนใหม่
หน้าตาแจ่มใส แย้มยิ้มด้วยไมตรี
มากันหลายคน คนละแหล่งที่
สำราญเปรมปรีดิ์ รักกันฉันน้องพี่ชาวราม
สุขใจด้วยมิตรไมตรีชื่นชวน
ต้นรักอบอวลดูงาม
บ้านนี้มีพ่อ พ่อขุน ขุนราม
ปกป้องให้ความร่มเย็น
ด้วยศักดิ์และศรีวันนี้เป็นลูกพ่อ
ตั้งใจเถิดหนอพอพ้นสิ้นลำเค็ญ
มาเรียนวิชา ใช่มาเดินเล่น
ให้ลือชื่อเด่นสมเป็นลูกขุนรามพ่อหวัง
เพื่อนดั่งพี่น้องปรองดองมั่นคง
ด้วยแรงประสงค์พ่อสั่ง
มั่นรักกันไว้ ไม่คลายจีรัง
ให้ลือชื่อดังเด่นนาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แฟนเพลง
© จังหวะ ควิกวอลท์ซ
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลูกพ่อขุน