ยอดพธูปูชนีย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ร่างระหงรูปทรงสมส่วน
ดื่นดาวล้วนด้อยนวลเนื้อทอง
จะกิจนิสัยใฝ่ทำกอปรน้ำคำช่ำชอง
งามนวลผ่องรองน้ำใจน้ำมือ
แค่ยลโฉมประโลมแล้วอิ่ม
ยิ่งยลยิ้มแม่พิมพ์ระบือ
เปี่ยมปริ่มอิ่มทิพย์ตะลึงโจทย์ขานอึงร่ำลือ
เห็นเพียงชื่อความหอมลือรื่นรวน
ยามเธอไกลใจหวามยามใกล้ใจขาม
คลั่งไคล้ความงามใช่ความสวย
แม้อ้อนแอ้นแน่นฟูม สุขุมอำนวย
สูงด้วยเกียรติครู สุดเสาะหาสุดา
ซึ้งเศร้า
ฉะเชิงเทราเพริศเพราพธู
สง่าน่ารักศักดิ์นวล เลิศแล้วควรค่าครู
ขอเชิญสู่ปูชนีย์บุคคล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : สมคิด เกษมศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
แฟนเพลง
© คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ครับ
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดพธูปูชนีย์