มาร์ชพ่อขุนราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร     
  พ่อขุนรามคำแหงผู้มีฤทธิ์แรงเรืองรอง
ปกป้องชาวรามให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ทั่วทุกคน
จะวาจายึดมั่นมุ่งฝ่าฟันอุปสรรคอดทน
สร้างชื่อเสียงสู่มวลชน ดิ้นรนไปหมายสู่ทางดี
ด้วยมีพ่อขุนรามสง่างามช่วยส่งศักดิ์ศรี
ลูกพ่อจึงพร้อมจะยอมพลีเพื่อรามถิ่นนี้ตราบชีวิตวาย
แด่ขวัญรามพ่อขุนผู้มีพระคุณจุนเจือเผื่อแผ่มากมาย
สุขใจกาย หญิงชายทั่วกันไม่ฉันทา
จดจำจนขึ้นใจ ให้อภัยตั้งใจศึกษา
เทิดพ่อขุนสุดบูชา ช่วยนำพาชาติสนองคุณ
นี่คือคำขวัญมั่นจากชีวันเราลูกพ่อขุน
ตราบชีวาวอดดับเป็นจุณจะทูนเทิดหนอ โอ้พ่อขุนราม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลันรามคำแหง
แฟนเพลง
© " พ่อกูขุนศรี แม่กูนางเสือง ลูกหลานเต็มเมือง นิติศาสตร์รามคำแหง "
ลูกพ่อขุนจะถูกปลูกฝัง..ปลูกถ่ายจากพี่ๆสู่่น้องๆ.." ไม่มีราม ไม่มีเรา "
ใครเรียนคณะไหน..ก็นำชื่อคณะ..(มาใส่หน้า)..รามคำแหง.

* อ้า....... อดีดที่ล่วงผ่านไป
เคยสนุกสุขใจ ฤาจักหวลคืนมาเนาว์
*โอ้โอ๋...... อดีดังเงา
เลือนลางว่างเปล่า ล่วงผ่านแล้วลับวับหาย

(คัดลอกมาจากหนังสือทำเนียบรุ่นศรีบุณยานนท์'๒๐.หน้าที่๑๒)

หนุ่มเมืองชล ฅนบ้านป่า ( พนัสนิคม )
© จะวาจายึดมั่นมุ่งฝ่าฟันอุปสรรคอดทน เปลี่ยนเป็น ลูกพ่อจะยึดมั่นมุ่งฝ่าฟันอุปสรรคอดทน
น.ศ. ราม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชพ่อขุนราม