มาร์ชสวนสุนันทา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  สวนสุนันทาเป็นสง่า
เลื่องชื่อลือชาเพราะความดีเด่น
เกียรติขจรระบือไกล ศิษย์ร่วมใจเพียรบำเพ็ญ
เด่นประเสริฐการศึกษา
สวนสุนันทาอันศักดิ์สิทธิ์
มีจอมบพิตร ธ.ทรงสถาปนา
เพียงอุทยานเทพเทวา
ตระการตาผกางามสถานล้ำค่าภูมิใจ

พวกเราจงพร้อมถนอม
แก้วเจ้าจอมดอกไม้สดใส
คู่นามของวิทยาลัย
ดุจใจมั่นหมายสื่อสายสัมพันธ์
สวนสุนันทาก้าวหน้า
เลิศการศึกษาวิชาการอนันต์
สร้างบัณฑิตภูมิปัญญา สร้างศรัทธารวมใจกัน
จงพร้อมยึดมั่นสุนันทา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่ชายหญิงสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
แฟนเพลง
© เพราะจังค่า
ว่าที่เด็กสวนสุนันทา
© ร้องได้แล้วเย้ เย้ 555+
ว่าทีเด็กสายศิลปศาสตร์ญี่ปุ่น สวนสุนันทา
© เนื้อเพลงผิดครับ
สวนสุนันทาเป็นสง่า
เลื่องชื่อลือชาความดีเด่น
เกียรติขจรระบือไกล ศิษย์ร่วมใจเพียรบำเพ็ญ
****เป็นแหล่งเกิดการศึกษา***

ขอบคุณครับ
เด็กสวนสุนันทา
© อยากฟังเพลงนี้จังเลย
ศิษย์เก่าสุนันทา นาฏศิลปรุ่น1ปี2516
© คิดถึงมหาลัยมากเลย อยากฟังเพลงนี้มาก
ฺศิษย์เก่าสวนสุนันทา
© คิดถึงสวนนันค่ะ คิดถึงช่วงชีวิตวัยเรียน
ศิษย์เก่าสวนนัน วิทย์คอม 40
© ชอบมากๆๆคะ
เด็กธุรกิจระหว่างประเทศ 51
© อยากฟังมากมาก
ปี 50
© คิดถึงเพลงนี้มาก
ลูกพระนาง รปศ.รุ่น03 ห้อง01
© คิดถึงพระนางคิดถึงคืนวันเก่าๆเรารักพระนาง
ลูกพระนางรุ่น13

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสวนสุนันทา