สุนันทารำลึก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  คำนึงถึงอดีตกาลผ่านสมัย
ดวงฤทัยแจ่มจำรัสรัศมี
ผองข้าเหล่าลูกเจ้าจอมเทวี
ดวงฤดีเปี่ยมระลึกนึกใฝ่ชม
นึกถึงเนินพระนางกลางใจสวน
แสนอบอวลกลิ่นบุปผานานาสม
ประสาทรักแนบใจรักปักใจชม
แสนรื่นรมย์ผูกใจเรา แก้วเจ้าจอม

สถานศึกษาสั่งสอนวิทย์สิทธิศาสตร์
รื่นวิลาศ แหล่งที่ชี้โอบอ้อม
ราวลั่นทมระรวยรินกลิ่นพะยอม
แก้วเจ้าจอมเด่นสง่าน่าพบพาน
พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว
เสนาะแพร้วเสียงดนตรีศรีประสาน
คุณพระจอมปิยะเจ้าโปรดประทาน
ให้สราญสุขสดชื่นคืนสุนัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
แฟนเพลง
© ทำนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต มีสอน
คำร้อง ดร.เนาวรัตน์ ศุขพันธ์


กรุณาแก้ไขคำผิดดังนี้

"ปราสาท"รักแนบใจรักปักใจชม

และ

เสนาะแพร้วเสียงดนตรี "สี" ประสาน

(ขอบพระคุณมากครับ)
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุนันทารำลึก