เขตงาม วคน.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  งามเอ๋ยงามเด่น
ยิ่งมองคล้ายเป็นดั่งเทพพิมาน
แดนของเราเรืองรามมองไหนงามตระหง่าน
เปรียบดังสถานรมมณีย์
โอ้สิงหราช
ช่างงามพิลาศร่มรื่นฤดี
พีระธรรมอบอุ่น งามคล้ายกุลสตรี
อีกนารีรัตน์รุ่งโรจน์นิรันดร์

สวยสันติเวช
พีระเวชชวนฝัน
งามพร้อมล้นเหลือจะเอ่ย สุดภิเปรยพร่ำสรรค์
งามแท้พนมวันและสันติพา
แก้วของโคราช
ถิ่นงามพิลาศเรืองรุ่งทุกยาม
รวมน้ำใจไมตรี รวมรักที่งดงาม
เลื่องชื่อลือนาม วคน.
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเขตงาม วคน.