จากพี่เพื่อน้อง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  รื่นฤดีน้องพี่เราผอง
เมื่อวันรักร่วมปรองดองพี่และน้องมาร่วมใจ
ร่วมรู้ร่วมเรียนร่วมเพียรพากให้
รู้หวังตั้งใจมุ่งไว้โดยมั่นฝันสร้างทางชีวิตใหม่
สู่แดนครูรู้ว่ายากเย็น
ร่ำเรียนนั้นต้องลำเค็ญมุ่งมั่นเห็นทางสดใส
เป็นดวงประทีปส่องหนทางให้
เยาวชนไทยได้รู้วิชา เสริมสร้างปัญญาแห่งตน
คนเป็นครูนั่นเหมือนดังเรือจ้าง
คนลงเพื่อหวังขึ้นฝั่งทุกคน
พอพ้นเรือก็แล้วไป อย่าน้อยใจให้อดทน
ทำงานกุศลล้ำค่า
นี่คือคำย้ำพร่ำเตือนหนอ
จิตใจของครูนั้นต้องเปี่ยมปรานีมีเมตตา
ธรรมะ จารี สุขังเสติ นี่คือคติที่สูงคุณค่า
ของเหล่าชาวรั้วเขียวเหลือง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : สมคิด เกษมศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวะแทงโก้
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจากพี่เพื่อน้อง