เกษตรประมงค์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราชาวเกษตรประมงค์
เกษตรประมงค์ทุกคนยิ่งยง
น้ำมีที่ไหนเราใคร่ประสงค์ลงขุดค้นปูปลา
กุ้งเต่าและหอยคอยเฝ้าศึกษา
รีบเร่งนาวาตรวจตราเสริมพันธุ์
คุ้มครองป้องกันรักชีวิตมัน ให้พืชพันธุ์คงอยู่
พวกเราประมงค์ประสงค์เชิดชู
ตรวจตราคอยดูกุ้งหอยปลาปูรู้ดี
เสริมพันธุ์สัตว์น้ำในเขตวารีหลายหลากมากมีทวีเหลือล้ำ
ทุกคนเก่งงานเร่งกระทำร่ำไป
ถึงงานเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเช้าค่ำทำไปไม่เคยท้อใจ
น้ำเค็มก็มีน้ำจืดถมไปประมงค์สนใจทำ
เกษตรประมงค์เราเก่งเหลือล้ำทุกคนกระทำแต่งานทวี
พวกเรามั่นในความสามัคคีเพื่อศักดิ์ศรีประมงค์
เราพัฒนาก้าวหน้ายืนยงสัตว์น้ำดำรงค์ขยายพันธุ์พงษ์กว้างใหญ่
เพื่อสินในน้ำผลเพิ่มงอกงามคงอยู่ประจำคราคร่ำร่ำไป
เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งไทยดำรงไว้คงมั่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะประมงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟนเพลง
© คำว่าประมง ไม่ต้องมี ค์ ค่ะ
ฐาทอง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเกษตรประมงค์