มาร์ชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เขตรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบัน ของเราภูมิใจ ร่วมรักร่วมฝันทุกดวงชีวัน ได้มาศึกษา สีม่วงนั่นหรือคือสีบูชาชูเชิดงาน

เด่นช้างชูเชิดคบเพลิงอยู่ประจักษ์คู่เขตคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรืองนาม น้ำใจเรางามเลิศล้ำเที่ยงตรง เทิดเกียรติทะนงรักเผ่ารักพงษ์ของเรา

เชียงใหม่นี้คือสถาบันที่ได้กล่อมเกลา
ของพี่น้องเราได้วิชานานาทั่วกัน
บารมีจักรีราชันย์
คุ้มสถาบันเชียงใหม่ถิ่นขวัญให้สุขสันต์เปรมปรีดิ์

นักศึกษาเราทั่วทุกคนขอปฏิญาณ
ตั้งปณิธานจิตน้อมนำทำในสิ่งดี
ศาสน์ กษัตริย์ ชาติคือชีวี
รักปฐพีของไทยแห่งนี้ด้วยชีวิตของเรา

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บรรทัดแรก " ของเราภูมิใจ " ที่ถูกเป็น " ผองเราภูมิใจ "
บรรทัดที่ ๒ สีม่วงนั่นหรือ คือสีบูชา ชูเชิดงาน ที่ถูกเป็น " ชูเชิดงาม "
บรรทัดที่ ๗ ของพี่น้องเรา ที่ถูกเป็น " ผองพี่น้องเรา "
ฟังจากแผ่นซีดี เพลงสถาบัน ของ สมาคมนักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์ มช.
ทิดอ้วน
© บรรทัดที่สี่ "เด่นช้างชูเชิดคบเพลิงอยู่ประจักษ์คู่เขตคาม " ที่ถูกควรเป็น "เด่นช้างชูเชิดคบเพลิงอยู่ประจักษ์คู่เขตขาม "

บรรทัดสุดท้าย "รักปฐพีของไทยแห่งนี้ด้วยชีวิตของเรา" ที่ถูกควรเป็น "รักปฐพีของไทยแห่งนี้ด้วยชีวิตปวงเรา"

ดูจากสมุดเชียร์และร้องบ่อยเลยรู้ว่าตรงไหนผิดบ้าง
ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
© เห็นด้วยกับคุณทิดอ้วน และผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนาม เพราะตอนเป็นน้องใหม่
สิงห์ขาว มช. ร้องทุกวัน จนจำติดใจถึงทุกวันนี้
ลูกช้าง 24

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่