ปิ่นหทัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วันเดือนปีที่ผ่านมา
โอ้ ต.อ. จ๋า รักยังแจ่มจ้าไม่เลือน
สระน้ำคูบัวตามเตือน
สงวนบุญหนุนเลื่อน เสียงครูเสียงเพื่อนแจ่มใจ
ยามเรียนลือ ยามเล่นเด่นชื่อ
ต.อ. ระบือสนั่นลั่นไกล
คิดถึงพระคุณอาจารย์ยิ่งใด
เป็นปิ่นหทัย ร่มเย็นใจเสมอมา
รัก ต.อ. ขอจงอยู่ยืนนาน
รักครูอาจารย์ รักเพื่อนทั่วหน้า
รักจริงๆ รักสิงวิญญา
รัก ต.อ. ยิ่งชีวา รักจนดินฟ้ามลาย
รัก ต.อ. ขอจงอยู่ยืนนาน
รักครูอาจารย์ รักเพื่อนทั่วหน้า
รักจริงๆ รักสิงวิญญา
รัก ต.อ. ประหนึ่งว่า ปิ่นปักจุฑานั่นเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แฟนเพลง
© คุณวรนุช อารีย์ ขับร้อง
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เพลงนี้เป็นเพลงประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่งเนื้อร้องโดยครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ นักเรียนเตรียมอุดมรุ่นที่ 1
เด็ก ตอ.
© เพลงนี้แต่งในงานครบรอบ 25 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คือ งาน silver jubilee ของโรงเรียน คำร้อง โดย คุณชอุ่ม ปัญจพรรค์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่ 1 และหมายเลข 1

ในคำร้องเพลงนี้มีชื่อท่านผู้อำนวยการ 4 ท่าน
คือ 1.ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล มีคำว่า "ปิ่น"
2.อาจารย์ สนั่น สุมิตร มีคำว่า "สนั่น"
3.อาจารย์สงวน เล็กสกุล มีคำว่า "สงวน"
4.คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู มีคำว่า "บุญหนุนเลื่อน"

ตุล ต.อ. 60
© เป็นเพลงที่นักเรียนเตรียมอุดมได้ยินแล้วต้องลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพทุกคน
ไกรวิชญ์ ต.อ.69
© ผมจะต้องไปร้องเพลงนี้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในฐานะนักเรียนรุ่น 70 ให้ได้

ศักรินทร์
© เป็นเพลงที่ไพเราะไม่รู้ลืมเลือน
ตอ ๗๐
© เพลงประทับชาว ต.อ.
147 ต.อ.33
© วรรคนี้ต้องเพิ่มคำว่าให้ค่ะ ............เป็นปิ่นหทัย ให้ร่มเย็นใจเสมอมา
ใจรัก
© ต.อ. ระบือ (ลือ) สนั่นลั่นไกล --พิมพ์ตกครับ
รัก ต.อ.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปิ่นหทัย