เขียวเหลืองถิ่นสำราญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ถิ่นสราญตระการดั่งฝัน
เปรียบปานวิมานลอยหลั่นนั้นคือถิ่นแห่งเราวิไล
โอ้ทิวทัศน์งามตื่นใจ
ดุจเทพสรรค์สร้างไว้ให้ งามสดใสไม่มีสร่าง
อบอวลไว้ด้วยไอกลิ่นรัก
ผูกพันเขียวเหลืองตระหนัก รักคงมั่นไม่มีรู้จาง
โอบเราไว้ไม่อ้างว้าง
เนิ่นนานขวัญยังสร่าง มิเลือนรางครั้งเคยอยู่

ธรรมะ จารี สุขัง เสติ
น้อมนำให้ประพฤติธรรมเชิดชู
คงพาให้เราเป็นสุขทุกผู้
ผองชาวครูย่อมจารึกใจ
แม่พิมพ์งามเพียบความรอบรู้
ภาระทั้งมวลของครูรู้กันอยู่หนักแท้ฉันใด
เมื่อเป็นครูย่อมสุขใจ
ทุ่มเททั้งชีวิตให้มวลเด็กไทยได้วิชา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : ทิพย์รักษ์ แสงเงิน
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเขียวเหลืองถิ่นสำราญ