อาลัยสวนดุสิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้อาลัยไม่อยากจะจากมิตร
สวนดุสิตที่สุขสนุกสนาน
เคยสุขใจใกล้มิตรชิดอาจารย์
จากสถานศึกษาแสนอาลัย
แม้จากไปไกลแสนสุดแผ่นดิน
จะลืมถิ่นดุสิตผิดวิสัย
เราจะพบสังสันต์กันทางใจ
เหมือนอยู่ในสวนดุสิตเป็นนิจเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พรานทะเล(หนุ่ม)
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของวิทยาลัยครูสวนดุสิต คู่กับเพลงโชคของเรา

จังหวะบีกิน
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เพลงนี้ไพเราะมาก เป็นเพลงของวิทยาลัยครูสวนดุสิต เนื้อร้องและทำนองมีความหมายซึ้งใจมาก แสดงถึงความรักและ ความผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ที่อบอุ่น และแสดงถึง ความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ในสวนดุสิตกับสถานที่แห่งนี้ ปัจจุบัน คือ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต"
raweerote_anu@dusit.ac.th
© เพลงของวิทยาลัยครูสวนดุสิตมีอีก 1 เพลงนะชื่อเพลง"สวนดุสิตรำลึก"ที่ขึ้นต้นว่า"ดุสิตสวนฝึกครูดูซิเด่น ดั่งเป็นสวนสราญย่านสวรรค์" ไม่ทราบว่าเป็นเพลงของ
สุนทราภรณ์หรือไม่ ใครทราบช่วยตอบด้วยค่ะ
prod

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอาลัยสวนดุสิต