ศุลกากร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราศุลกากรรับประกัน แน่นอนไม่ท้องาน
ถึงลำเค็ญมุ่งปอง ต้องการให้งานสมใจ
ตรากตรำไม่สำคัญ ขอแต่งานร่วมกันได้ผลไกล
พร้อมอากร ผดุงชาติไทยนี่วัฒนา
ไม่ยอมเห็นแก่ตัวเอง เกรงใจใครอามิสใดเราไม่หมายศรัทธา
ศักดิ์ศรีมีคุณค่า ซึ้งอุรากว่าอามิสไหน
พวกเราศุลกากร ล้วนผูกพันไม่คลอนเคลื่อนฤทัย
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ รักในหน้าที่
พวกเราศุลกากร ถึงจะกินจะนอนอยู่ทิศใด
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจพร้อมไมตรีมั่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของ ศุลการักษ์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศุลกากร