ศิริราชสำราญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เสร็จศึกษาผองเราเริงร่าทันที
เปรมฤดีดั่งบุปผาคราแย้มบาน
เก็บตำราทุกคนระอามานาน
ค่ำนี้เราเฝ้าสำราญบานวิญญา
ต่างก็ยิ้มหัวใจเอมอิ่มตามกัน
โอ้ถึงวันที่เราฝันกันทุกครา
ที่ฝัน ฝันนั่นจริงดังรอมา
ฉลองกันให้สมคราปลื้มดวงใจ
เราเคยเพียรศึกษาอยู่ทุกคราจนเหนื่อยหน่าย
จึงมาผ่อนให้เหนื่อยคลายหายไปไกล
เพื่อพร้อมรับจับผองงานอันยิ่งใหญ่
สมที่ได้เรียนมาทางพยาบาล
เสร็จศึกษาผองเราเริงร่าอารมณ์
รวมสังคมศิริราชมาสำราญ
ร่วมสังสรรเสริมความสัมพันธ์ดวงมาน
เมื่อร้างไกลไม่ร้าวรานมั่นไมตรี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของพยาบาลศิริราช
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศิริราชสำราญ