มาร์ชปริญญาพยาบาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ปริญญาพยาบาล ปริญญาพยาบาล
หวังปองช่วยชนพ้นโรคราน ด้วยงานอนามัย
เรานี้มีใจจริง เป็นหญิงยังภูมิใจ
ตั้งความศรัทธาเมตตาไว้ ด้วยใจอันปรานี
ไม่ท้องานหนัก จิตใจมุ่งรักเต็มที่
จะนำวิชาและชีพพลี สมความมีค่า
ปริญญาพยาบาล ดวงมานเปรมปรีดา
พวกเราเกิดมาช่วยประชาให้ปราศโรคาภัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของพยาบาลศิริราช
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชปริญญาพยาบาล