สุขาภิบาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุขาภิบาล สำเริงสราญรื่นรมย์
เพริศพรายรายล้อมพร้อมพรั่งสังคมสุขสมกันไป
สุขาภิบาล สำรวลสราญโชคชัย
ยี่สิบปีแล้วนะแก้วขวัญใจ อวยชัยให้กัน

ขวัญมาเฉลิม ขวัญมาฉลอง วันทองผ่องพรรณ
เรามาสนุก เรามาสุขกัน ดื่มกันให้มันสดใส
สุขาภิบาล สำรวลสราญรื่นไป
เพื่อวันสุขาสวยจ้าสาใจ ไชโยให้ดัง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุขาภิบาล