ลาแล้วราชพฤกษ์.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาแล้วราชพฤกษ์
ทรวงเอ๋ย สะอึก สะอื้น ขื่นขม
ฝากใจไว้จุมพิตสนิทแนบชม
พฤกษ์พรมพร่างพราย
ลาแล้วไม่ลาลับ
ลาแล้วจะกลับ ไม่ลับ ไม่หาย
กลับมาหาความรักอันจักไม่คลาย
มิตายจากกัน
พฤกษ์พิไลไกวลา
เราโบกลา โถช่างร้างราโศกาจาบัลย์
พฤกษ์พิไลรำพัน
เราเงียบงันอยากร้องเหมือนกันโถมันตื้นตันคอหอย
ลาแล้วราชพฤกษ์
รำลึก ผนึกแน่น ในจิตน้อย
ให้จำสัมพันธ์รักสลักรูปรอย
สำออยจูบลา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาแล้วราชพฤกษ์.