ราชพฤกษ์พิไล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราสาธารณะสุขศาสตร์
แผนผงาดมาดงดงามตามกันหนา
สุขาภิบาลนั้น สันฐานสง่า
นักโภชนะวิทยาพาเพริศพราว
พวกสุขะศึกษาเอาการ
พวกเอางานนั้นพยาบาลหวานซึ้งสวาทวาว
อาชีวะมหิดลเกริกกราว
งามเหมือนเดือนและดาวสกาวพราวนภา
พวกเราสาธารณะสุขศาสตร์
หมายชูชาติราชการงานอาสา
ใฝ่ฝันนั้นมันขลังหวังนั้นมันกล้า
รักเรียนเพียรพาเอาวิชามาช่วยไทย
มิ่งชีวันขวัญชีวิตเรา
สัญญลักษณ์แห่งเราและเราพริ้งเพราพราวประไพ
เหลืองพิลาศราชพฤกษ์พิไล
ประทับใจไฉไลเราไว้ไม่ลบเลือน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง
© เนื้อบางตัวไม่เหมือนที่เคยร้องเลยค่ะ
PIERCE
© version ที่น้องๆ รุ่นปัจจุบัน (ปี 1-2553) ร้องครับ

พวกเราสาธารณะสุขศาสตร์
แผนผงาดมาดงดงามตามกันหนา
สุขาภิบาลนั้น สันฐานสง่า
นักโภชนะวิทยาพาเพริศพราว
พวกสุขะศึกษาเอาการ
พวกเอางานนั้นพยาบาลหวานซึ้งสวาทวาว
อาชีวะอนามัยเกริกกราว
งามเหมือนเดือน และดาวสกาวพราวนภา
พวกเราสาธารณะสุขศาสตร์
หมายช่วยชาติราชการงานอาสา
ใฝ่ฝันนั้นมันขลังหวังนั้นมันกล้า
รักเรียนเพียรพาเอาวิชามาช่วยไทย
มิ่งชีวันขวัญชีวิตเรา
สัญญลักษณ์แห่งเรา และเราพริ้งเพราพราวประไพ
เหลืองพิลาศราชพฤกษ์พิไล
ประทับใจไฉไลเราไว้ไม่ลบเลือน
ศิษย์เก่าสา''สุข มหิดล
© เป็นเพลงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
ศิษย์เก่า
© ปัจจุบันมีสาขาวิชาเอกต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
และสีประจำคณะเปลี่ยนไปจากสีเหลือง
ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงอดีต แต่ก็ไม่มีเพลงใหม่ของสถาบันแห่งนี้
ที่จะแต่งได้ไพเราะและกินใจได้เท่ากับเพลงนี้
ภูวพล
© เนื้อเพลงเดิมที่อาจารย์เอื้อ สุนทรสนานขับร้องคือ "อาชีวะมหิดลเกริกกราว" เพราะเรามีสาขาวิชาเอกสุขาภิบาล โภชนวิทยาและสุขศึกษา ตอนหลังมีสาขาอาชีวอนามัยเกิดขึ้นจึงร้องเป็น "อาชีวะอนามัยเกริกกราว" แต่ขณะนี้มีสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ปริญญาตรีอนามัยชุมชนและปริญญาโทอีกหลายสาขาเช่น ปรสิตวิทยา ชีววิทยา ระบาดวิทยา จุลชีววิทยา อนามัยครอบครัว บริหารงานสาธารณสุข ถ้าจะร้องตามเนื้อเพลงเดิมก็เหมาะสม เราศิษย์สาธารณสุขทุกคนก็เป็นลูกของสมเด็จพระราชบิดาเหมือนกัน
อาจารย์เฉลิมชัย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงราชพฤกษ์พิไล