มาร์ชสาธารณะสุขศาสตร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เหล่าชาวราชพฤกษ์
พวกเรารำลึกถึงกันและกัน
ถึงปีเรามีวันสำคัญร่วมดวงใจ
เจอกันวันสีเหลือง
เพิ่มความประเทืองเหลืองเราอำไพ
สัมพันธ์นิรันดร์ไป
น้ำใจเรามั่น

ทุกคนร่วมแรงปัญญา
ชาวสีเหลืองมีวิญญาณ์เดียวกัน
ร่วมคิดร่วมทางสร้างสรรค์
สามัคคีนั้นเป็นแรงบันดาล
เชิดชูอาชีวะ
ด้วยความมานะพร้อมกันทำงาน
หวังให้ชาติไทยสราญ
เพราะการสาธารณะสุขไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง
© เพลงคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เพลงเก่า
ปัจจุบันสีคณะเปลี่ยนอย่างทางการเป็นสีอื่น ที่ไม่ใช่สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนโดยไม่ทราบเหตุชัดแจ้ง แต่ศิษย์ปัจจุบันก็ยังเรียกตนเองกันว่า "คูน"
ภูวพล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสาธารณะสุขศาสตร์