รำวงสาธารณะสุขศาสตร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) เฮเฮ ฮาฮา สาธารณะสุขศาสตร์
พวกเราเหล่าคนสะอาด มาลีลาศรำวงเวียนวน
พวกเราเสร็จงานเสร็จการ พลีกรรมทำงานกุศล
น้องและพี่นี้ทุกคน ปลื้มเปรมกมลจนล้นทรวงใน
ช) ฤกษ์งามยามดี หล้าฟ้าโสภีราตรีโสภา
หล่อจริงหนาดารา(รับ) สาธารณะสุขศาสตร์ไทย
ญ) ชื่นใจชูตา พี่น้องพ้องพามาเริงสังคม
รื่นจริงหนาอารมณ์(รับ) สำราญรมย์สมสุขหทัย
ช) รื่นกันเริงกัน ประสานสัมพันธ์อันดีอันงาม
เศร้าโศกศัลย์ซมทราม(รับ) หาเปลมาหามเหวี่ยงออกไป
ญ) เมื่อเราเราเรา ดื่มซิแล้วเมาเอาเชิงไว้ชม
ราชพฤกษ์เมาลม(รับ) พลิ้วพรายพราวสม ร่มรื่นใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงสาธารณะสุขศาสตร์