ลาโดมลาเดือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ลิ่วละล่อง บุนนาค
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ดึกแล้วหนาต้องขอลาไปก่อน
แสนอาวรณ์อาลัยหาใดเหมือน
ขอลาโดม ลาดาว และลาเดือน
ขอลาเพื่อนร่วมหทัยจำใจลา
ถึงคราวคลาดคลาไกลใจสะท้าน
เพลงกังวานแว่วคล้ายเสียงไห้หา
จากแต่กายใจยังคิดตราบนิทรา
ขอปีหน้าได้เจอกันวันนี้เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาโดมลาเดือน