สีฟ้าลาวัณย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สีฤดีที่รักของเรา พริ้งเพรา เย้าใจ ยวนตา
ชื่นชม รมณีย์ ลีลา สีฟ้า ลาวัณย์ วาดหวานวาม
สีฤดีศักดิ์ศรีนี้เอย มิเคยลบเลือนรอยงาม
ยิ่งยง ทรงสมญา ตรานาม อร่าม โรจน์ฟ้า เรืองธาตรี
สีเอย สีอาถรรพณ์ สีฟ้าลาวัณย์ บัญชี
สวยเด่น สวยดี บัญชี สีฟ้า ลาวัณย์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสีฟ้าลาวัณย์