สังคมร่มโดม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ใต้โดมนี้ มีมิ่งขวัญ สำคัญน่าชม
ได้แก่ชาวสังคม ของเรานี่
ที่พร้อมใน พร้อมในน้ำใจน้องพี่
ร่วมทางวิถี ที่มุ่งพลีสงเคราะห์ประชา
พวกเรานี้ มองชีวิต ของคนเท่ากัน
และมีความ สำคัญ ในคุณค่า
เพื่อสังคม สังคมภิรมย์ทั่วหน้า
พวกเรา มุ่งเมตตาช่วยเหลือปวงชน
ปวงเรา ชาวสังคมสงเคราะห์
หญิงชายงามเหมาะที่น้ำใจเลิศล้น
พร้อมกันสรรสร้าง หนทางกุศล
สงเคราะห์ปวงชนอดทนไม่ท้อต่องาน
ใต้โดมนี้ มีมิ่งขวัญ สำคัญน่าชม
ได้แก่ชาว สังคม เรารวมย่าน
มุ่งสังคม สังคมสงเคราะห์ทุกด้าน
พวกเราสราญ ต่างชื่นบานด้วยสามัคคี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสังคมร่มโดม