รักไม่ลืม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจริยะกุล
ทำนอง หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์     
  พี่ไม่ลืม ไม่ลืมรักเราที่ปลื้มหนักหนา
ยอดบูชา พี่เคยสัญญาวาจารักมั่น
ยอดอาลัย พี่ปองหัวใจใฝ่ฝัน
พี่มีรักเดียวข้องเกี่ยวผูกพันธ์
ไม่มีสัมพันธ์อันอื่นตรึงใจ
ก่อนชื่นใจปลื้มในฤดี
ครั้นมาบัดนี้ลืมไม่ได้
โอ้ พี่ซื่อตรงมั่นคงฤทัย
เพราะพี่มอบหัวใจให้เธอทั้งดวง
ยอดชีวี ต่างคนต่างหวังดีรักพี่ไม่ลวง
พี่ยังหวง ให้แนบชิดทรวงทรวงพี่คนเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บรรทัดที่สองจากล่าง "ต่างคนหวังดีรักพี่ไม่ลวง"
สบสันต์
© ยอดชีวี ต่างคนต่างหวังดีรักพี่ไม่ลวง แก้เป็น ยอดชีวี ต่างคนหวังดีรักพี่ไม่ลวง
เล็ก
© หลวงสุขุมนัยประดิษฐเป็นประธานชมรมดนตรีแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสมาคม เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ นอกจากนี้ยังมีผลงานประพันธ์ทำนองเพลงร่วมกับครูแก้ว อัจฉริยะกุล ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์คำร้อง นำมาบรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ จำนวน 7 เพลง ได้แก่
· คนึงครวญ
· สิ้นรักสิ้นสุข
· ไม่อยากจากเธอ
· เกาะสวาท
· เมื่อไหร่จะให้พบ
· รักไม่ลืม
· ชายไร้เชิง

นอกจากนี้ยังมีเพลงที่หลวงสุขุมฯประพันธ์ทำนองและ อาจารย์สดใส พันธุมโกมล ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต จุฬาฯ อันได้แก่ "My Heart's calling You" ( คนึงครวญ ) และ "Too many Wounds" ( สิ้นรักสิ้นสุข )
พิชญาภา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักไม่ลืม