เขียวเหลืองคืนสู่เหย้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  อย่าช้าจงมาร่วมใจ
อยู่ไหนมาให้พร้อมหน้า
พี่น้องอย่าทำเฉยชา
ชาวเขียวเหลืองมาจงอย่าช้าคืนรัง
ช่อคูนเหลืองอร่ามรอพี่น้องอยู่
อยากรู้ยินเสียงเรียกหรือยัง
กลับคืนมาทวนความหลังบ้าง
ว่าคงยังเหมือนเดิมหรือไร
อย่าลืมที่ซึ่งเคยฝังดวงใจ
อยู่ไหนขอให้รีบกลับมา
สู่ยังที่ซึ่งเคยมีเมตตา
อย่าช้ามาร่วมจิตร่วมใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเขียวเหลืองคืนสู่เหย้า