มาร์ชตะโกราย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  พวกเราเขียวเหลืองเลื่องลือชื่อสามารถ
เก่งฉกาจในเชิงกีฬา
ตายไหนตายกันเราไม่หวั่นปัจจา
การกีฬาไม่เคยแพ้ผู้ใด

แม้นผู้ใดรานรุกบุกเข้ามาราวี
ร่วมกำลังต่อตีศัตรูให้ม้วยมลาย
เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
สิ้นชีพมลายไว้ลายไว้ชื่อ

ยามเรียนเราเรียนเพื่ออนาคตเรา
เพื่อพ่อแม่และพี่น้อง
ต่างทิศต่างถิ่นเข้ามาร่วมปรองดอง
เพื่อครองอุดมการณ์ร่วมกัน

เราเคยกินเล่นนอนสุขทุกข์ร้อนร่วมกัน
แม้ตัวไกลใจปันคิดถึงสัมพันธ์ครั้งก่อน
คิดถึงถิ่นตะโกรายที่เคยหลับนอน
อาลัยอาวรณ์ชั่วนิจนิรันดร์

ซ้ำ ๑ รอบ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยครูนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
สุนทรีย์บันเทิง
© เก็บเพลงบทนี้เอาไว้เพื่อระลึกถึงสถาบันราชภัฎนครราชสีมา หรือ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
แอ้
© มาร์ช วทอ.
-----------------------------------------------------------------------------------
{ - วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางนครราชสีมา)
}
-----------------------------------------------------------------------------------
เนื้อเพลง :

* วิทยาลัยไกรศรีอีสาน วทอ. โอฬารสานติธรรม
วิทยาลัยไพจิตร กิจกรรม วทอ. สินำล้ำหน้า
ฐานะอาณาสถาบันนี้ วทอ. เรามีศรีศักดิ์ดา
แผนภูมิพรายงาม ตระหง่าน ศาสตร์ตรา
วทอ. เจิดจ้า ภูมิธรรม......

ตะโกรายพรายพริ้ว ริ้วร่มรื่น
ยังหยัดยืน รื่นเล่นเพลงรำ
วทอ. ก็ร้องเพลงรำ ทำเอ๋ยทำ คุณงามความดี
วิทยาลัยไกรศรีอีสาน รวมชีวิตวิญญาณสานศจี
วิทยาลัยใดเล่าจะมี รมย์มณีที่ฟ้าจะปรารมณ์.....
(ซ้ำ *)

www.takorai.org
www.autotakorai.pantown.com
ตะโกราย
© ตะโกราย = เทคโนโคราช

ลูกตะโกราย
© วารสารวิชาการ ที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก
คำว่า " ตะโกราย " ถูกระบุในวารสารดังกล่าวคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันคือ เทคโนโคราช)

รายการวารสาร ดังนี้ :

รายการอ้างอิง
- ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

- ผศ.ชลธี อิ่มอุดม. ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

- สมาคมสถาปนิกสยาม. 72 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ผศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิชย์ . เอกสารประกอบการสอน แนะนำให้รู้จัก เอฟ เอ็ม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

- สมาคมสถาปนิกสยาม. คุรุสัมมนาคาร. อาษา. 06:51-0751

ลูกตะโกราย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชตะโกราย