รำวงเขียวเหลืองรวมใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  (สร้อย) วันนี้วันเกียรติประวัติ
เราราชภัฎนครราชสีมา
ทุกคณะสุขสันต์หรรษา
พร้อมใจมาบันเทิงเริงรมย์

เอ้อละเหยลอยลมทั่วทุกสังคมเบิกบานครัน

ชาย) ในวันนี้มีกิจกรรมสัมพันธ์
น้องพี่ร่วมกันปลื้มเปรมชีวีสุขขีร่วมใจ
พี่ขอเชิญน้องสู่สถานที่เกรียงไกร
ราชภัฎที่ภาคภูมิใจเพิ่มพูนความรู้คู่ปัญญา

หญิง) มาสู่รั้วราชภัฎที่ใหม่
น้องเองยังไม่เคยคุ้นที่ทางอ้างว้างอุรา
ไม่คิดหวั่นไหวจิตใจว้าวุ่นหนักหนา
อยู่บ้านเราน้องยังเห็นหน้าพ่อแม่น้าอาอบอุ่นใจ

(สร้อย)

ชาย) โอ้นวลน้องจะข้องใจใยเล่า
ถึงจะไม่เก่าอย่ากังวลพาให้ทุกข์หทัย
หน้าที่พวกเราเล่าเรียนนั่นแหละจำไว้
พ่อแม่เราทุกข์ยากเท่าไรที่ส่งเราให้ได้เรียนดี

หญิง) ณ ที่นี้มีคณะมากมาย
ทุกหมวดวิชาค่าล้ำหลากหลายให้คิดตักตวง
เหล่าครูท่าสอนถ่ายทอดมิได้แหนหวง
มุ่งแต่เพียงให้ศิษย์ทั้งปวงรอบรู้ทั่วกันเลิศปัญญา

(สร้อย)

หมู่) ราชภัฎถิ่นที่รักของเรา
เขียวเหลืองเพริศเพราะคือสีแห่งใจสดใสเด่นนำ
ราชพฤกษ์ช่อเหลืองโรจน์เรืองเหมือนเช่นหลักธรรม
มุ่งทำดีคิดดีน้อมนำพวกเราสุขล้ำอยู่อาจิณ

(สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : รัชตพันธ์ พงศบุตร - บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ ม.ราชภัฎนครราชสีมา
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงเขียวเหลืองรวมใจ