หนึ่งในรั้วยูงทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรต พุฒินันท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หนึ่งในรั้วยูงทองของธรรมศาสตร์
ได้แสดงความสามารถมาหลายหน
เรียนหลักสูตรหลากวิชาล้วนสากล
สื่อมวลชนรัฐกับราษฏร์ของชาติไทย
แม้ชาติใดไร้รักสมัครสมาน
ชนจะอยู่สุขสำราญฤาไฉน
สามัคคีสำคัญนักเป็นหลักชัย
ต้องมีส่วนได้อาศัยสื่อมวลชน
อันพวกเรานักศึกษาวารสารศาสตร์
ต่างมุ่งหน้าชูชาติเป็นเบื้องต้น
ฝีกวิชาสอนคนให้เป็นคน
ใช้วิชาสื่อมวลชนเลิศผลเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง
© ไม่ได้ยินเพลงนี้เลยครับ อยากให้มหาวิทยาลัย เอามาเปิดบ่อยๆครับ
เต๋า ลูกแม่โดม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนึ่งในรั้วยูงทอง